Vad betyder det samiska ordet "vaja"?

Hitta svaret längst ner

Sätt dina kunskaper på prov och svara

ORD OCH SPRÅK FRÅGA #5728

Vad betyder det samiska ordet "vaja"?

Renko

Förklaring

Renen är ett arktiskt hjortdjur. Det är det enda hjortdjuret som till större delen har blivit domesticerat. Samer har sysslat med rennäring sedan årtusenden. Den samiska benämningen sarv, eller sarves, sarvvá, betyder rentjur. Härk eller härgge betyder kastrerad rentjur. Vaja eller vátjav betyder renko. Ällo är en hel flock. Det förekommer olika stavningar på samiska på grund av att det finns flera olika dialekter.

Statistik

Svarstid 0s (0s). 68% har tidigare svarat rätt på denna fråga. Frågan är skapad 2011-05-10.