Poeten Dan Andersson diktade vid milorna i Dalarnas skogar. Vad tillverkas i en mila?

Hitta svaret längst ner

Sätt dina kunskaper på prov och svara

NATURVETENSKAP FRÅGA #5891

Poeten Dan Andersson diktade vid milorna i Dalarnas skogar. Vad tillverkas i en mila?

Träkol

Förklaring

En kolmila är en kontrollerad upphettning av ved utan (eller med begränsad) syretillförsel. Slutprodukten är träkol. Genom att täcka en hög av ved med jord, torv, gräs och sand och sedan tända milan sattes förkolningen igång. Milan måste sedan övervakas dag och natt av kolare som bodde i skogen i kolarkojor. Kolningen upphörde i stort sett i samband med krigsslutet 1945.

Statistik

Svarstid 0s (0s). 56% har tidigare svarat rätt på denna fråga. Frågan är skapad 2011-06-22.