Martin Luther grundade reformismen inom kristendomen. Vilken svensk kung gjorde Sverige protestantiskt?

Hitta svaret längst ner

Sätt dina kunskaper på prov och svara

RELIGION, KULTUR OCH TRADITION FRÅGA #5897

Martin Luther grundade reformismen inom kristendomen. Vilken svensk kung gjorde Sverige protestantiskt?

Gustav Vasa

Förklaring

Reformationen påbörjades i Sverige under Gustav Vasas styre på 1500-talet, och innebar att Sverige bröt med romersk-katolska kyrkan och grundade den Svenska kyrkan. Sverige blev genom reformationen protestantiskt. Reformationen föranleddes av flera olika anledningar: bland andra organisatorisk tröghet inom den katolska kyrkan, en vilja till ökat oberoende från Rom, den svenska statens finansiella behov samt nya ideologiska tankeströmningar.

Statistik

Svarstid 0s (0s). 66% har tidigare svarat rätt på denna fråga. Frågan är skapad 2011-06-22.