Vad betyder steril?

Hitta svaret längst ner

Sätt dina kunskaper på prov och svara

MÄNNISKAN FRÅGA #6152

Vad betyder steril?

Både 100% fri från mikroorganismer och ofruktbar

Förklaring

Steril kan betyda både 100% fri från mikroorganismer och ofruktbar. Sterilisering är ett kirurgiskt ingrepp där syftet är att göra en fruktbart individ ofruktbar. Kvinnor steriliseras vanligtvis genom att passagen genom äggledarna stryps (knyts ihop). På män blockeras sädesledarna. En steril kvinna kan inte bli gravid, en steril man inte göra en kvinna gravid.

Statistik

Svarstid 0s (0s). 21% har tidigare svarat rätt på denna fråga. Frågan är skapad 2011-11-05.