Vad heter Australiens ursprungsbefolkning?

Hitta svaret längst ner

Sätt dina kunskaper på prov och svara

RELIGION, KULTUR OCH TRADITION FRÅGA #961

Vad heter Australiens ursprungsbefolkning?

Aboriginer

Förklaring

Australiens aboriginer är personer som stammar från Australiens urbefolkningar, vilka har bebott Australien i över 40.000 år. Ordet aboriginer togs i bruk under 1700-talet och kommer från latinets ab origine som betyder "från början" eller "av ursprung". Aboriginerna var inte bofasta utan flyttade runt. Varthän och hur ofta styrdes av tillgången på bytesdjur och övrig föda. De fann sin väg genom sina sånger (eng; songlines). Dessa var historier om dammar, berg och andra naturfenomen och hjälpte dem att navigera genom det vidöppna australiska landområdet.

Statistik

Svarstid 0s (0s). 78% har tidigare svarat rätt på denna fråga. Frågan är skapad 2008-11-08.