Var lever indianfolket cherokeser?

Hitta svaret längst ner

Sätt dina kunskaper på prov och svara

RELIGION, KULTUR OCH TRADITION FRÅGA #979

Var lever indianfolket cherokeser?

USA

Förklaring

Indianfolket cherokeser är en stam av inhemska amerikaner. De har ett eget skriftsystem som uppfanns av Sequoyah omkring år 1821. År 1674 fanns det ca. 50.000 cherokeser. I slutet av 1800-talet hade krig och farsoter fått antalet att sjunka till knappt 20.000. Idag finns det drygt 300.000 cherokeser, varav 10.000 bor i ett reservat i North Carolina.

Statistik

Svarstid 0s (0s). 58% har tidigare svarat rätt på denna fråga. Frågan är skapad 2008-11-08.