Flora & Fauna-Quiz

Denna quiz handlar om biologisk mångfald. Testa dina kunskaper om detta skiftande och sårbara ekosystem som vi människor delar med tusentals andra arter, växter och svampar.

Flora & Fauna-Quiz

Natur och Biologi
2014-04-11

Vilket av följande däggdjurs avkommor kallas lamm?

By QUIZSTONE
Natur och Biologi
2014-04-11

Vad kallas en fårhona?

By QUIZSTONE
Natur och Biologi
2014-04-11

Vad av följande är ett namn på en fårras?

By QUIZSTONE
Natur och Biologi
2014-04-11

Vad består kamelens pucklar huvudsakligen av?

By QUIZSTONE
Natur och Biologi
2014-04-11

I Dubai pågår det stora prestigefyllda tävlingslopp flera gånger i veckan. Vilket djur rider man på i dessa?

By QUIZSTONE
Natur och Biologi
2014-04-11

Vilket av följande djur är kamelen närmast besläktad med?

By QUIZSTONE
Natur och Biologi
2014-04-11

Vad av följande är laman känd för att göra?

By QUIZSTONE
Natur och Biologi
2014-04-11

Vad av följande är särskilt karakteristiskt för laman?

By QUIZSTONE
Natur och Biologi
2014-04-11

Vilket av följande djur tillhör samma djurfamilj som laman?

By QUIZSTONE
Natur och Biologi
2014-04-11

Sengångarna är fördelade på två familjer. Vad skiljer dessa åt?

By QUIZSTONE
Natur och Biologi
2014-04-11

Var spenderar sengångaren större delen av sitt liv?

By QUIZSTONE
Natur och Biologi
2014-04-11

Vad av följande har sengångaren inte mycket av och har bidragit till att den fått sin namn?

By QUIZSTONE
Natur och Biologi
2014-04-11

Vilken av följande ormar förekommer naturligt i Skandinavien?

By QUIZSTONE
Natur och Biologi
2014-04-11

Vilket mönster är karaktäristiskt för en huggorm?

By QUIZSTONE
Natur och Biologi
2014-04-11

Vad är speciellt med huggormens kroppstemperatur?

By QUIZSTONE
Natur och Biologi
2014-04-11

Vilket av följande djur klassas som utrotningshotad?

By QUIZSTONE
Natur och Biologi
2014-04-11

Vilken typ av blad består koalans föda uteslutande av?

By QUIZSTONE
Natur och Biologi
2014-04-11

Ungefär hur många timmar om dygnet sover koalan?

By QUIZSTONE
Natur och Biologi
2014-04-11

Vilket av följande djur lever huvudsakligen av bambu?

By QUIZSTONE
Natur och Biologi
2014-04-11

Vilken djurfamilj tillhör Jättepandan?

By QUIZSTONE
Natur och Biologi
2014-04-11

I vilket land lever och förekommer Jättepandan i naturen?

By QUIZSTONE
Natur och Biologi
2014-04-11

Vilken är den största arten i djurfamiljen björnar`

By QUIZSTONE
Natur och Biologi
2014-04-11

Vilken färg har isbjörnens hud egentligen?

By QUIZSTONE
Natur och Biologi
2014-04-11

Hur mycket kan en isbjörn väga?

By QUIZSTONE
Natur och Biologi
2014-04-11

Vilken färg har orangutangens päls?

By QUIZSTONE
Natur och Biologi
2014-04-11

Var spenderar orangutangen mest tid?

By QUIZSTONE
Natur och Biologi
2014-04-11

Hur gammal kan en orangutang bli?

By QUIZSTONE
Natur och Biologi
2014-04-11

Ungefär hur många råttarter finns det i världen?

By QUIZSTONE
Natur och Biologi
2014-04-11

Vad livnär sig svartråttan huvudsakligen av?

By QUIZSTONE
Natur och Biologi
2014-04-11

Vilken typ av vitamin behöver marsvinet få tillfört genom sin föda, eftersom den inte kan producera det själv?

By QUIZSTONE
Natur och Biologi
2014-04-11

Marsvinet äter sin egen avföring. Vad innehåller denna avföring som troligtvis är anledningen till att det äts?

By QUIZSTONE
Natur och Biologi
2014-04-11

Var lever marsvin i vilt tillstånd?

By QUIZSTONE
Natur och Biologi
2014-04-11

Vad är utmärkande för hamsterns dygnsrytm?

By QUIZSTONE
Natur och Biologi
2014-04-11

Vad av följande är inte ett vanligt inslag i hamsterns föda?

By QUIZSTONE
Natur och Biologi
2014-04-11

Var lagrar hamstern föda så att den kan äta av den senare?

By QUIZSTONE
Natur och Biologi
2014-04-11

Vilket är det enda stället i världen som kängurun lever vilt?

By QUIZSTONE
Natur och Biologi
2014-04-11

Vilken speciell funktion har känguruns bakben?

By QUIZSTONE
Natur och Biologi
2014-04-11

Hur lång är jättekänguruns unge vid födseln?

By QUIZSTONE
Natur och Biologi
2014-04-11

Den europeiska kaninen är ett hardjur. Vad skiljer hardjurens tanduppsättning från gnagarnas?

By QUIZSTONE
Natur och Biologi
2014-04-11

Vilket av följande beteenden är karaktäristiskt för kaniner?

By QUIZSTONE
Natur och Biologi
2014-04-11

På vårkanten är det inte ovanligt att man får se hur en honhare slår en hanhare med sina tassar. Varför gör honan detta?

By QUIZSTONE
Natur och Biologi
2014-04-11

Hur snabbt kan en hare förflytta sig?

By QUIZSTONE
Natur och Biologi
2014-04-11

Vilken köttätare är världens tredje största efter isbjörnen och brunbjörnen?

By QUIZSTONE
Natur och Biologi
2014-04-11

Tre av tigerns underarter är redan utdöda, men hur många underarter har tigern totalt, inklusive dessa tre?

By QUIZSTONE
Natur och Biologi
2014-04-11

På vilken av följande platser har tigern aldrig någonsin levt naturligt i det fria?

By QUIZSTONE
Natur och Biologi
2014-04-11

På vilken av följande platser vistas lejon normalt?

By QUIZSTONE
Natur och Biologi
2014-04-11

På vilken av följande platser lever lejonet?

By QUIZSTONE
Natur och Biologi
2014-04-11

Vilket av följande djur tillhör inte släktet panthera som är de enda kattdjuren som kan ryta?

By QUIZSTONE
Natur och Biologi
2014-04-11

Vilken färg har dovhjortens päls under vintern?

By QUIZSTONE
Natur och Biologi
2014-04-11

När börjar dovhjortens horn att växa?

By QUIZSTONE