Historiaquiz: 1400-talet

Denna quiz är en frågesport om 1400-talet! Du kommer få svara på intressanta frågor om allt möjligt betydelsefullt som utspelade sig under denna tidsperiod!

Senaste frågor

Historia
2014-06-22

Vilket hus tillhörde Kung Rikard III av England ursprungligen?

By QUIZSTONE
Historia
2014-06-22

Kung Rikard III av England övertog tronen efter sin bror. Vad hette brodern?

By QUIZSTONE
Historia
2014-06-22

Vem var enligt Shakespeare villig att byta sitt kungarike mot en häst?

By QUIZSTONE
Historia
2014-04-22

Den tjeckiske prästen Jan Hus var mycket inspirerad av en viss engelskman i sitt arbete. Vad hette han?

By QUIZSTONE
Historia
2014-04-22

Varifrån kom de anklagelser som ledde till att tjeckiern Jan Hus avrättades?

By QUIZSTONE
Historia
2014-04-22

Vilken tjeckisk kättare brändes på bål år 1415?

By QUIZSTONE
Historia
2012-06-19

Vad uppgav Jeanne D'Arc som anledning till att hon klippt av sig sitt hår?

By QUIZSTONE
Historia
2012-06-19

Den franska befälhavaren Jeanne D'Arc uppförde sig inte som andra kvinnor i det medeltida samhället eftersom hon är klädde sig i ...?

By QUIZSTONE
Historia
2012-06-19

Vilken kvinnlig befälhavare brändes på bål för kätteri år 1431 och helgonförklarades av den katolska kyrkan år 1920?

By QUIZSTONE
Historia
2011-11-29

Var hölls 1435 ett möte som ofta kallas för Sveriges första riksdag?

By QUIZSTONE
Historia
2009-05-14

Vad hette staden Istanbul innan den blev intagen av turkarna år 1453?

By QUIZSTONE
Historia
2009-05-14

Vad hette staden Konstantinopel innan den fick namnet Konstantinopel?

By QUIZSTONE
Historia
2009-05-14

År 1453 intog turkarna Konstantinopel, men under vilket namn är denna stad känd i dag?

By QUIZSTONE
Historia
2009-05-14

Vilket år intog turkarna Konstantinopel och gjorde den till huvudstad i det Osmanska riket?

By QUIZSTONE
Historia
2008-12-13

När startade renässansen?

By QUIZSTONE
Historia
2008-11-26

På vilken plats skrev Sverige, Danmark och Norge under avtalet om Kalmarunionen 1397?

By QUIZSTONE
Historia
2008-11-26

Vilket år ingick Sverige, Danmark och Norge i Kalmarunionen?

By QUIZSTONE
Historia
2008-11-26

Vilket år upphörde den skandinaviska unionen, Kalmarunionen, mellan Sverige, Danmark och Norge?

By QUIZSTONE
Historia
2008-11-26

Vad kallas den union som under en period samlade de skandinaviska länderna under en dansk regent?

By QUIZSTONE
Historia
2008-04-23

Vilket år upptäckte Christoffer Columbus Amerika?

By QUIZSTONE
Historia
2008-04-23

Vad var den berömda kinesen Zheng He?

By QUIZSTONE
Historia
2008-04-23

Vilken nationalitet hade Christoffer Columbus?

By QUIZSTONE