Historiaquiz: 1400-talet

Denna quiz är en frågesport om 1400-talet! Du kommer få svara på intressanta frågor om allt möjligt betydelsefullt som utspelade sig under denna tidsperiod!

1400-talet

Frågor i denna quiz

Vilket hus tillhörde Kung Rikard III av England ursprungligen?

Kung Rikard III av England övertog tronen efter sin bror. Vad hette brodern?

Vem var enligt Shakespeare villig att byta sitt kungarike mot en häst?

Den tjeckiske prästen Jan Hus var mycket inspirerad av en viss engelskman i sitt arbete. Vad hette han?

Varifrån kom de anklagelser som ledde till att tjeckiern Jan Hus avrättades?

Vilken tjeckisk kättare brändes på bål år 1415?

Vad uppgav Jeanne D'Arc som anledning till att hon klippt av sig sitt hår?

Den franska befälhavaren Jeanne D'Arc uppförde sig inte som andra kvinnor i det medeltida samhället eftersom hon är klädde sig i ...?

Vilken kvinnlig befälhavare brändes på bål för kätteri år 1431 och helgonförklarades av den katolska kyrkan år 1920?

Var hölls 1435 ett möte som ofta kallas för Sveriges första riksdag?

Vad hette staden Istanbul innan den blev intagen av turkarna år 1453?

Vad hette staden Konstantinopel innan den fick namnet Konstantinopel?

År 1453 intog turkarna Konstantinopel, men under vilket namn är denna stad känd i dag?

Vilket år intog turkarna Konstantinopel och gjorde den till huvudstad i det Osmanska riket?

När startade renässansen?

På vilken plats skrev Sverige, Danmark och Norge under avtalet om Kalmarunionen 1397?

Vilket år ingick Sverige, Danmark och Norge i Kalmarunionen?

Vilket år upphörde den skandinaviska unionen, Kalmarunionen, mellan Sverige, Danmark och Norge?

Vad kallas den union som under en period samlade de skandinaviska länderna under en dansk regent?

Vilket år upptäckte Christoffer Columbus Amerika?

Vad var den berömda kinesen Zheng He?

Vilken nationalitet hade Christoffer Columbus?