Kemiquiz

Denna quiz är en frågesport som är specialiserad på kemi! Du kommer få svara på utmanande frågor om molekyler, atomer, kemiska föreningar, organiska föreningar, metaller, mineraler och annat som hör hemma i kemivärlden!

Senaste frågor

Naturvetenskap
2014-04-24

Vilket ämne bryts ned av enzymet lipas och galla i matsmältningssystemet?

By QUIZSTONE
Naturvetenskap
2014-04-24

Fetter innehåller glycerol. Vad är det?

By QUIZSTONE
Naturvetenskap
2014-04-24

Vad betyder det att en fettsyra är enkelomättad?

By QUIZSTONE
Naturvetenskap
2014-04-24

Vilken kolhydrat är man överkänslig mot om man inte kan smälta mjölk ordentligt?

By QUIZSTONE
Naturvetenskap
2014-04-24

Vilken av dessa kolhydrater är inte en monosackarid?

By QUIZSTONE
Naturvetenskap
2014-04-24

Glykogen kan förklaras som lagrad energi, men vad består det av?

By QUIZSTONE
Naturvetenskap
2014-04-23

Vilka fetter är flytande i rumstemperatur?

By QUIZSTONE
Naturvetenskap
2014-04-23

Vad innebär det att en fettsyra är fleromättad?

By QUIZSTONE
Naturvetenskap
2014-04-23

Vilken funktionell grupp innehåller fettsyror alltid?

By QUIZSTONE
Naturvetenskap
2014-04-23

Vilka fetter är fasta i rumstemperatur?

By QUIZSTONE
Naturvetenskap
2014-04-23

Vad avgör om fettsyror är mättade eller omättade?

By QUIZSTONE
Naturvetenskap
2014-04-22

Vilken av följande faktorer påverkar inte kemiska giftämnens påverkan?

By QUIZSTONE
Naturvetenskap
2014-04-22

Vilket förhållande är av störst betydelse för en organism som har blivit förgiftad i syfte att bedöma förgiftningsgraden?

By QUIZSTONE
Naturvetenskap
2014-04-22

Vilken romersk kejsare var den förste som försöke klassificera växter efter deras toxiska och terapeutiska effekt?

By QUIZSTONE
Naturvetenskap
2014-04-22

Vad heter läran om gifter?

By QUIZSTONE
Naturvetenskap
2008-12-08

Vad kallas kol med hög absorptionsförmåga?

By QUIZSTONE
Naturvetenskap
2008-12-08

Vad kunde man tidigare använda i syfte att göra teknisk sprit drickbar?

By QUIZSTONE
Naturvetenskap
2008-12-03

Vilken typ av ämne klassas vanligt bordssalt som?

By QUIZSTONE
Naturvetenskap
2008-12-03

Vad kallas en molekyl som består av två atomer med det latinska namnet hydrogenium?

By QUIZSTONE
Naturvetenskap
2008-11-06

Vad är den kemiska formeln för gasen ozon?

By QUIZSTONE