Matematikquiz

Denna quiz är en frågesport som är specialiserad på matematik! Du kommer få svara på frågor om berömda matematiker, matematiska teorier, bevis, tal, algebra och annat som hör hemma i matematikvärlden!

Matematik

Frågor i denna quiz

Vilken gren inom matematiken kallas också bokstavsräkning?

Inom vilken lära hittar man ordet algebra som kommer från en titel på en bok skriven år 820?

Vad betyder ordet ortogonal som används inom matematiken?

När står två vektorer vinkelrätt mot varandra?

Vilket tal motsvarar pi på ett ungefär?

Vad skall man göra med en cirkels omkrets och diameter för att få fram pi?

Vad är nästa tal i denna talserie: 0, 1, 1, 2, 3, 5, 8 ...?

Vad kallas denna talföljd: 0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13...?

Vad är nästa tal i denna talföljd: 0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13..?

Vad är nästa tal i denna talföljd: 0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21..?

Vad är nästa tal i denna talföljd: 0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34..?

Vad är nästa tal i denna talföljd: 2, 4, 8, 16...?

Vad är nästa tal i denna talföljd: 1, 16, 8, 23, 15...?

Vad är nästa tal i denna talföljd: 2, 4, 6, 8...?

Vad är nästa tal i denna talföljd: 6, 12, 18..?

Vad är nästa tal i denna talföljd: 9, 18, 27..?

Vad är nästa tal i denna talföljd: 15, 12, 9, 6..?

Vad är nästa tal i denna talföljd: 2, 5, 9, 14, 20..?

Vad är nästa tal i denna talföljd: 4, 3, 6, 5, 8..?

Vad är nästa tal i denna talföljd: 4, 8, 10, 20, 22, 44..?

Vad är nästa tal i denna talföljd: 1, 2, 6, 24, 120..?

7 x 6 = ?

8 x 6 = ?

6 x 4 = ?

9 x 9 = ?

8 x 9 = ?

6 x 5 = ?

7 x 7 = ?

9 x 8 = ?

7 x 9 = ?

6 x 7 = ?

9 x 7 = ?

9 x 3 = ?

9 x 4 = ?

8 x 8 = ?

8 x 5 = ?

3 x 7 = ?

3 x 9 = ?

8 x 7 = ?

4 x 4 = ?

5 x 6 = ?

5 x 7 = ?

5 x 8 = ?

5 x 9 = ?

4 x 8 = ?

9 x 2 = ?

8 x 4 = ?

9 x 6 = ?

5 x 4 = ?

6 x 6 = ?