Mekanikquiz

Denna quiz är en frågesport om mekanik! Du kommer få svara på frågor om roterande rörelser, krafter, planetbanor och viktiga händelser från mekanikens historia.

Mekanik

Frågor i denna quiz

Vem är känd för sin formulering av tyngdlagen?

När är mekanisk energi bevarad?

Vad är formeln för mekanisk energi i ett isolerat system?

När är simmarens potentiella energi som störst om han hoppar från en trampolin på 10 meters höjd?

När är en simmares kinetiska energi som störst om han hoppar från en trampolin på 10 meters höjd

Vad händer med den mekaniska energin när en simmare har hoppat från en trampolin på 10 meters höjd och sedan kommer i kontakt med vattnet?

En tennisboll studsar på golvet. När mister den sin energi?

Om du släpper en perfekt studsboll från en meters höjd, hur högt studsar den då?

I vilken enhet anges vanligtvis effekten hos en bilmotor?

Vilket värde kan verkningsgraden minimalt antaga?

Vad kan verkningsgraden maximalt vara?

Vad kan man kalla förhållandet mellan nyttiggjord och tillförd energi i ett system?

Vad är formeln för verkningsgrad?

Vilken kaffemaskin är billigast i drift?

Vad varierar storleken på tyngdaccelerationen med?

Vad är storleken på tyngdaccelerationen i Sverige?

Vad är formeln för kraften F's arbete (A) på ett objekt om kraften är riktad motsatt rörelsen (ds)?

Vad kallar man också ett slutet mekaniskt system?

Vad är formeln för potentiell energi?

Hur stort arbete utförs på att bära en 5 kg tung väska 100 meter horisontellt?

Hur stort arbete utförs på att bära en 5 kg tung väska 10 meter upp för en trappa?

Om ett föremål med massan m flyttas höjden h uppåt, vad är då tyngdkraftens arbete på föremålet lika med?

Om ett föremål med massan m skall flyttas höjden h uppåt, vad är då ditt arbete på föremålet lika med?

Det finns två former av potentiell energi, den ena är lägesenergi och den andra är...vad då?

Hur stor är den kinetiska energin hos ett objekt på 50 kg som rör sig med en hastighet av 10 m/s?

Hur stor är den kinetiska energin hos en bil på 1000 kg rör sig med en hastighet av 20 m/s?

Vilken slags energi kallas också rörelseenergi?

Vad är ett annat namn för kinetisk energi?

Vad är formeln för kinetisk energi?

Vad är energin i ett isolerat system?

Vad är energin i ett slutet system?

Vad är SI-enheten för arbete?

Vad beskriver Arkimedes princip?