Mekanikquiz

Denna quiz är en frågesport om mekanik! Du kommer få svara på frågor om roterande rörelser, krafter, planetbanor och viktiga händelser från mekanikens historia.

Senaste frågor

Naturvetenskap
2008-12-04

Vem är känd för sin formulering av tyngdlagen?

By QUIZSTONE
Naturvetenskap
2008-12-03

När är mekanisk energi bevarad?

By QUIZSTONE
Naturvetenskap
2008-12-03

Vad är formeln för kraften F's arbete (A) på ett objekt om kraften är riktad motsatt rörelsen (ds)?

By QUIZSTONE
Naturvetenskap
2008-12-03

Vad är storleken på tyngdaccelerationen i Sverige?

By QUIZSTONE
Naturvetenskap
2008-12-03

Vad varierar storleken på tyngdaccelerationen med?

By QUIZSTONE
Naturvetenskap
2008-12-03

Vilken kaffemaskin är billigast i drift?

By QUIZSTONE
Naturvetenskap
2008-12-03

Vad är formeln för verkningsgrad?

By QUIZSTONE
Naturvetenskap
2008-12-03

Vad kan man kalla förhållandet mellan nyttiggjord och tillförd energi i ett system?

By QUIZSTONE
Naturvetenskap
2008-12-03

Vad kan verkningsgraden maximalt vara?

By QUIZSTONE
Naturvetenskap
2008-12-03

Vilket värde kan verkningsgraden minimalt antaga?

By QUIZSTONE
Naturvetenskap
2008-12-03

I vilken enhet anges vanligtvis effekten hos en bilmotor?

By QUIZSTONE
Naturvetenskap
2008-12-03

Om du släpper en perfekt studsboll från en meters höjd, hur högt studsar den då?

By QUIZSTONE
Naturvetenskap
2008-12-03

En tennisboll studsar på golvet. När mister den sin energi?

By QUIZSTONE
Naturvetenskap
2008-12-03

Vad händer med den mekaniska energin när en simmare har hoppat från en trampolin på 10 meters höjd och sedan kommer i kontakt med vattnet?

By QUIZSTONE
Naturvetenskap
2008-12-03

När är en simmares kinetiska energi som störst om han hoppar från en trampolin på 10 meters höjd

By QUIZSTONE
Naturvetenskap
2008-12-03

När är simmarens potentiella energi som störst om han hoppar från en trampolin på 10 meters höjd?

By QUIZSTONE
Naturvetenskap
2008-12-03

Vad är formeln för mekanisk energi i ett isolerat system?

By QUIZSTONE
Naturvetenskap
2008-12-03

Vad kallar man också ett slutet mekaniskt system?

By QUIZSTONE
Naturvetenskap
2008-12-03

Vad är formeln för potentiell energi?

By QUIZSTONE
Naturvetenskap
2008-12-03

Hur stort arbete utförs på att bära en 5 kg tung väska 100 meter horisontellt?

By QUIZSTONE
Naturvetenskap
2008-12-03

Hur stort arbete utförs på att bära en 5 kg tung väska 10 meter upp för en trappa?

By QUIZSTONE
Naturvetenskap
2008-12-03

Om ett föremål med massan m flyttas höjden h uppåt, vad är då tyngdkraftens arbete på föremålet lika med?

By QUIZSTONE
Naturvetenskap
2008-12-03

Om ett föremål med massan m skall flyttas höjden h uppåt, vad är då ditt arbete på föremålet lika med?

By QUIZSTONE
Naturvetenskap
2008-12-03

Det finns två former av potentiell energi, den ena är lägesenergi och den andra är...vad då?

By QUIZSTONE
Naturvetenskap
2008-12-03

Hur stor är den kinetiska energin hos ett objekt på 50 kg som rör sig med en hastighet av 10 m/s?

By QUIZSTONE
Naturvetenskap
2008-12-03

Hur stor är den kinetiska energin hos en bil på 1000 kg som rör sig med en hastighet av 20 m/s?

By QUIZSTONE
Naturvetenskap
2008-12-03

Vilken slags energi kallas också rörelseenergi?

By QUIZSTONE
Naturvetenskap
2008-12-03

Vad är ett annat namn för kinetisk energi?

By QUIZSTONE
Naturvetenskap
2008-12-03

Vad är formeln för kinetisk energi?

By QUIZSTONE
Naturvetenskap
2008-12-03

Vad är energin i ett isolerat system?

By QUIZSTONE
Naturvetenskap
2008-12-03

Vad är energin i ett slutet system?

By QUIZSTONE
Naturvetenskap
2008-11-25

Vad beskriver Arkimedes princip?

By QUIZSTONE