Vem grundade hinduismen?

Hitta svaret längst ner

Sätt dina kunskaper på prov och svara

RELIGION, KULTUR OCH TRADITION FRÅGA #125

Vem grundade hinduismen?

Ingen

Förklaring

Hinduism är en beteckning på flera olika religiösa traditioner med ursprung i södra Asien (moderna Indien, Sri Lanka, Pakistan, Nepal och Bangladesh). Det finns över en miljard anhängare av religionen och cirka 900 miljoner av dessa är bosatta i Indien. Till skillnad från religioner såsom buddhism, kristendom och islam, har hinduismen ingen grundare. Av samma skäl har hinduismens fantasivärld inget sammanhängande system, utan är snarare en rad teman och metoder som vävts samman genom en lång historisk utveckling.

Statistik

Svarstid 0s (0s). 36% har tidigare svarat rätt på denna fråga. Frågan är skapad 2008-04-20.