Vad heter den ursprungliga religionen i Japan?

Hitta svaret längst ner

Sätt dina kunskaper på prov och svara

RELIGION, KULTUR OCH TRADITION FRÅGA #126

Vad heter den ursprungliga religionen i Japan?

Shinto

Förklaring

Shinto (gudarnas väg) är namnet på den ursprungliga religionen i Japan. Den bygger på dyrkan av naturens andar och förfäder. Shinto innehåller många element som uppkommit på grund av påverkan från andra asiatiska religioner och filosofier.

Statistik

Svarstid 0s (0s). 74% har tidigare svarat rätt på denna fråga. Frågan är skapad 2008-04-20.