Hur kan Ohms lag formuleras?

Hitta svaret längst ner

Sätt dina kunskaper på prov och svara

NATURVETENSKAP FRÅGA #1347

Hur kan Ohms lag formuleras?

U = R*I

Förklaring

Georg Simon Ohm levde år 1789-1854. Han var gymnasielärare i fysik och matematik och blev professor vid universitetet i München år 1849. Han beskrev lagen om elektrisk resistans som publicerades i den berömda boken "Die galvanische Kette mathematisch bearbeitet" år 1827. Ohms lag kan beskrivas som U = R*I, där U är spänningen, R är resistansen och I är strömmen. Det dröjde innan omvärlden reagerade på hans upptäckter, bland annat hans upptäckt att endast sinusvågor uppfattas som rena toner av det mänskliga örat (år 1843). Denna upptäckt fick uppmärksamhet först när den återupptäcktes och användes av Hermann von Helmholtz.

Statistik

Svarstid 0s (0s). 40% har tidigare svarat rätt på denna fråga. Frågan är skapad 2008-11-21.