Vilken laddning har en proton?

Hitta svaret längst ner

Sätt dina kunskaper på prov och svara

NATURVETENSKAP FRÅGA #2122

Vilken laddning har en proton?

Positiv

Förklaring

En atomkärna är en positivt laddad partikelsamling i atomens centrum. Kärnan är ca. 100.000 gånger mindre än själva atomen, men utgör ändå majoriteten av dess massa. Kärnan består av positivt laddade protoner och neutrala neutroner som är sammanbundna av den attraherande kärnkraften.

Statistik

Svarstid 0s (0s). 76% har tidigare svarat rätt på denna fråga. Frågan är skapad 2008-12-03.