Vilken laddning har en elektron?

Hitta svaret längst ner

Sätt dina kunskaper på prov och svara

NATURVETENSKAP FRÅGA #2123

Vilken laddning har en elektron?

Negativ

Förklaring

En elektron är en elementarpartikel med negativ laddning. Elektronerna som finns runt om atomkärnan upptäcktes av J. J. Thomson år 1897 i ett laboratorium på Cambridge University. Partikeln är en del av alla atomer och bestämmer atomens kemiska egenskaper. Den elektriska strömmen i en ledning utgörs av elektroner. Elektronen har en negativ elektrisk laddning på ca-1,6 × 10^-19 coulomb och en massa på 9,109 × 10^-31 kg.

Statistik

Svarstid 0s (0s). 66% har tidigare svarat rätt på denna fråga. Frågan är skapad 2008-12-03.