Vad betyder aerob?

Hitta svaret längst ner

Sätt dina kunskaper på prov och svara

NATUR OCH BIOLOGI FRÅGA #2319

Vad betyder aerob?

Syrekrävande

Förklaring

Att något är aerobt betyder att det behöver tillgång till syre för sin fortlevnad. Det används om organismer som t.e.x. djur, syrehaltiga miljöer och biologiska processer som sker när syre är närvarande. Aerob är motsats till anaerob.

Statistik

Svarstid 0s (0s). 31% har tidigare svarat rätt på denna fråga. Frågan är skapad 2008-12-08.