Vad betyder anaerob?

Hitta svaret längst ner

Sätt dina kunskaper på prov och svara

NATUR OCH BIOLOGI FRÅGA #2320

Vad betyder anaerob?

Syrefri

Förklaring

Anaerob betyder syrefri. Ordet används för att beskriva organismer som kan leva utan syre, anaeroba förhållanden och biologiska processer som sker utan syre. Anaerob är motsats till aerob. Vissa mikroorganismer hos bakterier och jäst kan leva och frodas i en anaerob miljö.

Statistik

Svarstid 0s (0s). 67% har tidigare svarat rätt på denna fråga. Frågan är skapad 2008-12-08.