Vem uppfann centrifugalseparatorn?

Hitta svaret längst ner

Sätt dina kunskaper på prov och svara

TEKNOLOGI FRÅGA #5800

Vem uppfann centrifugalseparatorn?

Gustaf de Laval

Förklaring

Gustaf de Laval var civilingenjör, filosofie doktor, uppfinnare och industriman. Han tillhör det sena 1800-talets mest produktiva uppfinnare i Sverige. Under sin livstid beviljades Gustaf de Laval 93 svenska patent och startade 37 företag, bland annat Separator (numera Alfa Laval). Förutom centrifugalseparatorn stod de Laval bland annat bakom ett patent på en ångturbin och uppfinningen emulsorn för återinförande av billigt fett i skummjölk.

Statistik

Svarstid 0s (0s). 60% har tidigare svarat rätt på denna fråga. Frågan är skapad 2011-05-11.