Vilken svensk vetenskapsman har kallats "den svenska mekanikens fader"?

Hitta svaret längst ner

Sätt dina kunskaper på prov och svara

TEKNOLOGI FRÅGA #5801

Vilken svensk vetenskapsman har kallats "den svenska mekanikens fader"?

Christopher Polhem

Förklaring

Christopher Polhem studerade fysik, matematik och mekanik. Efter utbildningen reste han runt i Europa för att lära sig tekniska nyheter. Vid hemkomsten startade han 1697 den första skolan för ingenjörer i Sverige. 1699 grundade han Stjärnsunds manufakturverk i Dalarna som bl.a. tillverkade maskiner och pendelur. Polhem byggde även slussar i Trollhättefallen och uppfann Polhemsknuten som är en korslänks-koppling mellan två axeländar.

Statistik

Svarstid 0s (0s). 51% har tidigare svarat rätt på denna fråga. Frågan är skapad 2011-05-11.