Atomfysikquiz

Denna quiz är en frågesport om atomfysik. Du kommer få svara på frågor om berömda fysiker, atomer, kärnfysik, kvantmekanik atomfysikens historia!

Atomfysik

Frågor i denna quiz

Vilka partiklar består den elektriska strömmen i en ledning av?

Vilka partiklar består en atomkärna av?

Vad kallas en negativt laddad partikel i en atom?

Vilka partiklar finner man runt omkring atomkärnan?

Vad finns det mellan atomkärnan och elektronerna?

Vilken laddning har en neutron?

Vilken laddning har en proton?

Vilken laddning har en elektron?

Vad är formeln för elektronskalens maximala elektronantal i den klassiska modellen för en atom?

Hur många elektroner kan det vara i det första elektronskalet i en atom?

Hur många elektroner kan det vara i en atoms tredje elektronskal?

Hur många elektroner kan det vara i det andra elektronskalet i en atom?

Hur många elektroner kan det vara i de tre första elektronskalen i en atom?

Vad är atommassenheten 1 u definierad som?

Vad kallas atomer som har samma antal protoner i kärnan, men olika antal neutroner?

Hur utskiljer sig isotoper av samma grundämne?

Vilken beteckning används på grundämnen i gasform som har maximalt antal valenselektroner i sitt yttersta elektronskal?

Vad är utmärkande för grundämnena som tillhör gruppen ädelgaser?

Vad är en atoms masstal?

Vad avgör ett grundämnes atomnummer?

Vilket ämne är det enklaste, lättaste, vanligaste och tidigast bildade grundämnet i universum?

Isotoper har samma atomnummer i det periodiska systemet, men olika atommassa. Hur många väteisotoper finns det?

Vad kallar man en väteatom med två neutroner i kärnan?

Vilken isotop finns i tungt vatten?

Vad kallas vattenmolekyler med isotopen deuterium som bland annat utvanns i Norge av tyskarna under andra världskriget?

Vad är halveringstiden för den radioaktiva isotopen kol-14?

Hur många platinametaller finns det?

Hur många ädelmetaller finns det?

Vilken färg har en ädelgas?

Vad fick Niels Bohr Nobelpriset för år 1922?

Hur många elektroner är det i en halvledares yttersta skal?

Användning av detta metalliska grundämne kan spåras tillbaka till 3500 år f.Kr. Det har nummer 28 i det periodiska systemet, men vad heter det?

Vad är den kemiska symbolen för koppar?

Vilken av följande gaser är inte en ädelgas?

I hur många perioder är det periodiska systemet indelat?

Hur många grupper är det periodiska systemet indelat i?

Vem är känd som upphovsman till det periodiska systemet?

Detta grundämne heter "aurum" på latin, förkortas till "Au" och är nummer 79 i det periodiska systemet, men vad är ämnets svenska namn?

Vilket av följande grundämnen är det lättaste och beräknas utgöra ca 3/4 av universums massa?

Vi andas in detta grundämne med varje andetag, men vilket nummer har syre i det periodiska systemet?