Atomfysikquiz

Denna quiz är en frågesport om atomfysik. Du kommer få svara på frågor om berömda fysiker, atomer, kärnfysik, kvantmekanik atomfysikens historia!

Senaste frågor

Naturvetenskap
2008-12-03

Vilka partiklar består den elektriska strömmen i en ledning av?

By QUIZSTONE
Naturvetenskap
2008-12-03

Vilka partiklar består en atomkärna av?

By QUIZSTONE
Naturvetenskap
2008-12-03

Vad kallas en negativt laddad partikel i en atom?

By QUIZSTONE
Naturvetenskap
2008-12-03

Vilka partiklar finner man runt omkring atomkärnan?

By QUIZSTONE
Naturvetenskap
2008-12-03

Vad finns det mellan atomkärnan och elektronerna?

By QUIZSTONE
Naturvetenskap
2008-12-03

Vilken laddning har en neutron?

By QUIZSTONE
Naturvetenskap
2008-12-03

Vilken laddning har en proton?

By QUIZSTONE
Naturvetenskap
2008-12-03

Vilken laddning har en elektron?

By QUIZSTONE
Naturvetenskap
2008-12-03

Vad är formeln för elektronskalens maximala elektronantal i den klassiska modellen för en atom?

By QUIZSTONE
Naturvetenskap
2008-12-03

Hur många elektroner kan det vara i det första elektronskalet i en atom?

By QUIZSTONE
Naturvetenskap
2008-12-03

Hur många elektroner kan det vara i en atoms tredje elektronskal?

By QUIZSTONE
Naturvetenskap
2008-12-03

Hur många elektroner kan det vara i det andra elektronskalet i en atom?

By QUIZSTONE
Naturvetenskap
2008-12-03

Hur många elektroner kan det vara i de tre första elektronskalen i en atom?

By QUIZSTONE
Naturvetenskap
2008-12-03

Vad är atommassenheten 1 u definierad som?

By QUIZSTONE
Naturvetenskap
2008-12-03

Vad kallas atomer som har samma antal protoner i kärnan, men olika antal neutroner?

By QUIZSTONE
Naturvetenskap
2008-12-03

Hur utskiljer sig isotoper av samma grundämne?

By QUIZSTONE
Naturvetenskap
2008-12-03

Vad är utmärkande för grundämnena som tillhör gruppen ädelgaser?

By QUIZSTONE
Naturvetenskap
2008-12-03

Vad är en atoms masstal?

By QUIZSTONE
Naturvetenskap
2008-12-03

Vad avgör ett grundämnes atomnummer?

By QUIZSTONE
Naturvetenskap
2008-12-03

Vilket ämne är det enklaste, lättaste, vanligaste och tidigast bildade grundämnet i universum?

By QUIZSTONE
Naturvetenskap
2008-12-03

Isotoper har samma atomnummer i det periodiska systemet, men olika atommassa. Hur många väteisotoper finns det?

By QUIZSTONE
Naturvetenskap
2008-12-03

Vad kallar man en väteatom med två neutroner i kärnan?

By QUIZSTONE
Naturvetenskap
2008-12-03

Vilken isotop finns i tungt vatten?

By QUIZSTONE
Naturvetenskap
2008-12-03

Vad kallas vattenmolekyler med isotopen deuterium som bland annat utvanns i Norge av tyskarna under andra världskriget?

By QUIZSTONE
Naturvetenskap
2008-11-24

Vad är halveringstiden för den radioaktiva isotopen kol-14?

By QUIZSTONE
Naturvetenskap
2008-11-05

Hur många platinametaller finns det?

By QUIZSTONE
Naturvetenskap
2008-11-05

Hur många ädelmetaller finns det?

By QUIZSTONE
Naturvetenskap
2008-11-05

Vilken färg har en ädelgas?

By QUIZSTONE
Naturvetenskap
2008-11-02

Vad fick Niels Bohr Nobelpriset för år 1922?

By QUIZSTONE
Naturvetenskap
2008-10-31

Hur många elektroner är det i en halvledares yttersta skal?

By QUIZSTONE
Naturvetenskap
2008-04-09

Användning av detta metalliska grundämne kan spåras tillbaka till 3500 år f.Kr. Det har nummer 28 i det periodiska systemet, men vad heter det?

By QUIZSTONE
Naturvetenskap
2008-04-09

Vad är den kemiska symbolen för koppar?

By QUIZSTONE
Naturvetenskap
2008-04-09

Vilken av följande gaser är inte en ädelgas?

By QUIZSTONE
Naturvetenskap
2008-04-09

I hur många perioder är det periodiska systemet indelat?

By QUIZSTONE
Naturvetenskap
2008-04-09

Hur många grupper är det periodiska systemet indelat i?

By QUIZSTONE
Naturvetenskap
2008-04-09

Vem är känd som upphovsman till det periodiska systemet?

By QUIZSTONE
Naturvetenskap
2008-04-09

Detta grundämne heter "aurum" på latin, förkortas till "Au" och är nummer 79 i det periodiska systemet, men vad är ämnets svenska namn?

By QUIZSTONE
Naturvetenskap
2008-04-09

Vilket av följande grundämnen är det lättaste och beräknas utgöra ca 3/4 av universums massa?

By QUIZSTONE
Naturvetenskap
2008-04-09

Vi andas in detta grundämne med varje andetag, men vilket nummer har syre i det periodiska systemet?

By QUIZSTONE