Fysikquiz

Denna quiz är en frågesport som är specialiserad på fysik! Du kommer få svara på frågor om bl.a. fysikteorier, berömda fysiker samt fysiska fenomen såsom massa, rum och tid!

Fysik

Frågor i denna quiz

Vilken måttenhet används för att kategorisera ljus och färger?

Våglängden för synligt ljus ligger på ca 380-740 nm. Vad är våglängden för grönt ljus?

Våglängden för synligt ljus ligger på ca 380-740 nm. Vad är våglängden för violett ljus?

Våglängden för synligt ljus ligger på ca 380-740 nm. Vad är våglängden för rött ljus?

Vilken färg kan vi se i våglängdsområdet 450-500 nm?

Vilken färg kan vi se i våglängdsområdet 520-565 nm?

Vilken färg kan vi se i våglängdsområdet 625-740 nm?

Vad är komplementfärgen till blå?

Vad kallas de sju färger som Newton år 1704 antog att det synliga elektromagnetiska spektrumet bestod av?

Vad kallas de färger som inte kan framställas genom att blanda samman andra färger?

Vad är den lägsta ljudfrekvens som en människa normalt är kapabel till att uppfatta?

I vilket av följande material rör sig ljud snabbast?

Vilket begrepp används för att beskriva styrkan hos ljudvågor?

När blev människan medveten om att Jorden är rund?

Kan ett mynt som släpps från toppen av Empire State Building ha ihjäl en människa som går på gatan nedanför?

Ungefär vilken maxhastighet kan ett mynt som kastas ut från en hög byggnad uppnå?

Vad är det första man ser av ett skepp när det närmar sig från horisonten?

Vid vilken temperatur frös vatten på den temperaturskala som A. Celsius presenterade år 1742?

År 1921 tilldelades Albert Einstein Nobelpriset i fysik, men för vilken upptäckt?

Hur lång är en meter enligt den vetenskapliga definitionen?

Vad mäts i ohm?

Vad använde Ernest Rutherford sig av för att fastställa Jordens ålder?

Vem upptäckte radioaktiva materials halveringstid?

Vad är det vetenskapliga namnet för ett batteri?

Vad kan användas till att visa elektromagnetens poler?

Vad avgör styrkan hos en elektromagnet?

När går en smältsäkring?

Vad kallas en strömkällas förmåga att skicka ström genom en elektrisk krets?

Vad heter den typ av ström man får från ett vanligt vägguttag?

Vad kan man också kalla ett batteri?

Vad kallar man en transducer i vardagligt tal?

Under vilket århundrande levde den brittiske fysikern James Prescott Joule?

Från vilket land kom fysikern James Prescott Joule som gav namn åt SI-enheten för energi?

Vad heter den man som gav namn till SI-enheten för energi?

Vad är SI-enheten för energi?

Vad är SI-enheten för effekt?

Vad är formeln för effekt?

Hur många hästkrafter svarar 1 watt till?

Hur många watt är en hästkraft?

Vilken enhet används ofta vid mätning av förbrukning av elektrisk energi?

Vilken fysikalisk storhet är enheten wattimmar enhet för?

Vilken typ av ström får man från vanliga batterier?

Vem gjorde Ohms lag?

Vad är SI-enheten för elektrisk strömstyrka?

Vad är ampere?

Vad är volt?

Vad är SI-enheten för elektrisk spänning?

Vad motsvarar 1 volt?

Vem uppfann den galvaniska cellen som är föregångare till det elektriska batteriet?

Hur kan Ohm slag formuleras?