Fysikquiz

Denna quiz är en frågesport som är specialiserad på fysik! Du kommer få svara på frågor om bl.a. fysikteorier, berömda fysiker samt fysiska fenomen såsom massa, rum och tid!

Senaste frågor

Naturvetenskap
2014-06-22

Vilken måttenhet används för att kategorisera ljus och färger?

By QUIZSTONE
Naturvetenskap
2014-06-22

Våglängden för synligt ljus ligger på ca 380-740 nm. Vad är våglängden för grönt ljus?

By QUIZSTONE
Naturvetenskap
2014-06-22

Våglängden för synligt ljus ligger på ca 380-740 nm. Vad är våglängden för violett ljus?

By QUIZSTONE
Naturvetenskap
2014-06-22

Våglängden för synligt ljus ligger på ca 380-740 nm. Vad är våglängden för rött ljus?

By QUIZSTONE
Naturvetenskap
2014-06-22

Vilken färg kan vi se i våglängdsområdet 450-500 nm?

By QUIZSTONE
Naturvetenskap
2014-06-22

Vilken färg kan vi se i våglängdsområdet 520-565 nm?

By QUIZSTONE
Naturvetenskap
2014-06-22

Vilken färg kan vi se i våglängdsområdet 625-740 nm?

By QUIZSTONE
Naturvetenskap
2014-06-22

Vad är komplementfärgen till blå?

By QUIZSTONE
Naturvetenskap
2014-06-22

Vad kallas de sju färger som Newton år 1704 antog att det synliga elektromagnetiska spektrumet bestod av?

By QUIZSTONE
Naturvetenskap
2014-06-22

Vad kallas de färger som inte kan framställas genom att blanda samman andra färger?

By QUIZSTONE
Naturvetenskap
2014-04-24

Vad är den lägsta ljudfrekvens som en människa normalt är kapabel till att uppfatta?

By QUIZSTONE
Naturvetenskap
2014-04-24

I vilket av följande material rör sig ljud snabbast?

By QUIZSTONE
Naturvetenskap
2014-04-24

Vilket begrepp används för att beskriva styrkan hos ljudvågor?

By QUIZSTONE
Naturvetenskap
2014-04-23

Vad är det första man ser av ett skepp när det närmar sig från horisonten?

By QUIZSTONE
Naturvetenskap
2014-04-23

Kan ett mynt som släpps från toppen av Empire State Building ha ihjäl en människa som går på gatan nedanför?

By QUIZSTONE
Naturvetenskap
2014-04-23

Ungefär vilken maxhastighet kan ett mynt som kastas ut från en hög byggnad uppnå?

By QUIZSTONE
Naturvetenskap
2014-04-23

När blev människan medveten om att Jorden är rund?

By QUIZSTONE
Naturvetenskap
2013-11-25

Vid vilken temperatur frös vatten på den temperaturskala som A. Celsius presenterade år 1742?

By QUIZSTONE
Naturvetenskap
2009-08-02

År 1921 tilldelades Albert Einstein Nobelpriset i fysik, men för vilken upptäckt?

By QUIZSTONE
Naturvetenskap
2009-03-25

Hur lång är en meter enligt den vetenskapliga definitionen?

By QUIZSTONE
Naturvetenskap
2009-02-17

Vad mäts i ohm?

By QUIZSTONE
Naturvetenskap
2008-12-04

Vem upptäckte radioaktiva materials halveringstid?

By QUIZSTONE
Naturvetenskap
2008-12-03

Vad kallar man en transducer i vardagligt tal?

By QUIZSTONE
Naturvetenskap
2008-12-03

Vad kan användas till att visa elektromagnetens poler?

By QUIZSTONE
Naturvetenskap
2008-12-03

Vad avgör styrkan hos en elektromagnet?

By QUIZSTONE
Naturvetenskap
2008-12-03

När går en smältsäkring?

By QUIZSTONE
Teknologi
2008-12-03

Vad heter den typ av ström man får från ett vanligt vägguttag?

By QUIZSTONE
Naturvetenskap
2008-12-03

Vad är det vetenskapliga namnet för ett batteri?

By QUIZSTONE
Naturvetenskap
2008-12-03

Vilken typ av ström får man från vanliga batterier?

By QUIZSTONE
Naturvetenskap
2008-12-03

Vilken fysikalisk storhet är enheten wattimmar enhet för?

By QUIZSTONE
Naturvetenskap
2008-12-03

Vilken enhet används ofta vid mätning av förbrukning av elektrisk energi?

By QUIZSTONE
Naturvetenskap
2008-12-03

Hur många watt är en hästkraft?

By QUIZSTONE
Naturvetenskap
2008-12-03

Hur många hästkrafter svarar 1 watt till?

By QUIZSTONE
Naturvetenskap
2008-12-03

Vad är formeln för effekt?

By QUIZSTONE
Naturvetenskap
2008-12-03

Vad är SI-enheten för effekt?

By QUIZSTONE
Naturvetenskap
2008-12-03

Vad är SI-enheten för energi?

By QUIZSTONE
Naturvetenskap
2008-12-03

Vad heter den man som gav namn till SI-enheten för energi?

By QUIZSTONE
Naturvetenskap
2008-12-03

Från vilket land kom fysikern James Prescott Joule som gav namn åt SI-enheten för energi?

By QUIZSTONE
Naturvetenskap
2008-12-03

Under vilket århundrande levde den brittiske fysikern James Prescott Joule?

By QUIZSTONE
Naturvetenskap
2008-11-21

Vem gjorde Ohms lag?

By QUIZSTONE
Naturvetenskap
2008-11-21

Vad är SI-enheten för elektrisk strömstyrka?

By QUIZSTONE
Naturvetenskap
2008-11-21

Vad är ampere?

By QUIZSTONE
Naturvetenskap
2008-11-21

Vad är volt?

By QUIZSTONE
Naturvetenskap
2008-11-21

Vad är SI-enheten för elektrisk spänning?

By QUIZSTONE
Naturvetenskap
2008-11-21

Vad motsvarar 1 volt?

By QUIZSTONE
Naturvetenskap
2008-11-21

Vem uppfann den galvaniska cellen som är föregångare till det elektriska batteriet?

By QUIZSTONE
Naturvetenskap
2008-11-21

Hur kan Ohms lag formuleras?

By QUIZSTONE
Naturvetenskap
2008-11-21

Från vilket land kom Georg Simon Ohm (Ohms lag)?

By QUIZSTONE
Naturvetenskap
2008-11-09

Var ligger den geografiska nollmeridianen som också är utgångspunkt för tidszonerna?

By QUIZSTONE
Naturvetenskap
2008-11-09

Hur många geografiska tidszoner skulle Jorden delas in i enligt det förslag som Sir Sandford Fleming föreslog vid International Meridian Conference år 1884?

By QUIZSTONE