Spela dagens quiz

Sätt dina kunskaper på prov och svara

Sitemap

För en översikt av frågor klicka på länkarna nedan. Klicka sedan på en fråga för att få svar, förklaringar och statistik.

sitemap 0 sitemap 1 sitemap 2 sitemap 3 sitemap 4 sitemap 5 sitemap 6 sitemap 7 sitemap 8 sitemap 9 sitemap 10 sitemap 11 sitemap 12 sitemap 13 sitemap 14 sitemap 15 sitemap 16 sitemap 17 sitemap 18 sitemap 19 sitemap 20 sitemap 21 sitemap 22

Hur många hästkrafter svarar 1 watt till?
Hur många watt är en hästkraft?
I vilken enhet anges vanligtvis effekten hos en bilmotor?
Vad är specifik värmekapaciteten i termodynamikvärlden?
Vad är värmekapacitet i termodynamikvärlden?
Vad är värdet på vattens specifika värmekapacitet?
Vilket värde kan verkningsgraden minimalt antaga?
Vad kan verkningsgraden maximalt vara?
Vad kan man kalla förhållandet mellan nyttiggjord och tillförd energi i ett system?
Vad är formeln för verkningsgrad?
Vilken kaffemaskin är billigast i drift?
Vilken fysiker var först med att föreslå existensen av den absoluta nollpunkten?
Vilken fysiker har gett namn till SI-enheten för temperatur?
Vilken kokpunkt hade vatten på den temperaturskala som Anders Celsius presenterade år 1742?
Vilken fysiker etablerade en temperaturskala baserad på kokpunkt och fryspunkt för vatten?
Vem av dessa fysiker har fått en temperaturskala uppkallad efter sig?
Varför tar det längre tid att koka ett ägg på toppen av Mount Everest än vad det gör hemma i köket?
Vad varierar storleken på tyngdaccelerationen med?
Vad är storleken på tyngdaccelerationen i Sverige?
Vad är formeln för kraften F's arbete (A) på ett objekt om kraften är riktad motsatt rörelsen (ds)?
Vad är formeln för termodynamikens första huvudsats?
Vilken enhet används ofta vid mätning av förbrukning av elektrisk energi?
Vilken fysikalisk storhet är enheten wattimmar enhet för?
Vad är fysiskt arbete?
Vad kallas vattenmolekyler med isotopen deuterium som bland annat utvanns i Norge av tyskarna under andra världskriget?
Vilken isotop finns i tungt vatten?
Vad kallar man en väteatom med två neutroner i kärnan?
Isotoper har samma atomnummer i det periodiska systemet, men olika atommassa. Hur många väteisotoper finns det?
Vad kallas en molekyl som består av två atomer med det latinska namnet hydrogenium?
Vilket ämne är det enklaste, lättaste, vanligaste och tidigast bildade grundämnet i universum?
Vilka partiklar består en atomkärna av?
Vilka partiklar består den elektriska strömmen i en ledning av?
Vad kallas en negativt laddad partikel i en atom?
Vilka partiklar finner man runt omkring atomkärnan?
Vad finns det mellan atomkärnan och elektronerna?
Vilken laddning har en neutron?
Vilken laddning har en proton?
Vilken laddning har en elektron?
Vad är formeln för elektronskalens maximala elektronantal i den klassiska modellen för en atom?
Hur många elektroner kan det vara i det första elektronskalet i en atom?
Hur många elektroner kan det vara i en atoms tredje elektronskal?
Hur många elektroner kan det vara i det andra elektronskalet i en atom?
Hur många elektroner kan det vara i de tre första elektronskalen i en atom?
Vad är atommassenheten 1 u definierad som?
Vad kallas atomer som har samma antal protoner i kärnan, men olika antal neutroner?
Hur utskiljer sig isotoper av samma grundämne?
Vilken beteckning används på grundämnen i gasform som har maximalt antal valenselektroner i sitt yttersta elektronskal?
Vad är utmärkande för grundämnena som tillhör gruppen ädelgaser?
Vilken typ av ämne klassas vanligt bordssalt som?
Vilken typ av ström får man från vanliga batterier?
Vad kallar man en transducer i vardagligt tal?
Vad är det vetenskapliga namnet för ett batteri?
Vad kan man också kalla ett batteri?
Vad är den normala spänningen på ett D-batteri i Frankrike?
Vad är spänningen i ett helt nytt 9V batteri?
Vilken förkortning står ofta angiven på baksidan av elektriska apparater och förtecknar användande av likström?
Vilken förkortning står ofta angiven på baksidan av elektriska apparater och förtecknar användande av växelström?
Vad heter den typ av ström man får från ett vanligt vägguttag?
Vad kallas en strömkällas förmåga att skicka ström genom en elektrisk krets?
När går en smältsäkring?
Vad är en atoms masstal?
Vad avgör ett grundämnes atomnummer?
Vad avgör styrkan hos en elektromagnet?
Vad kan användas till att visa elektromagnetens poler?
Vad är Bank of England?
Vilket år grundades Bank of England?
Vilken engelsk bank har monopol på att ge ut sedlar i England och Wales?
Vem införde och bedrev handel med avlat?
Vilken svensk tidning, på den tiden liberal, grundades 1830?
Vad förespråkade Aftonbladet under första och andra världskriget?
Vilket år grundades Aftonbladet?
Hur lång tid har gurkan varit känd för människan?
Hur många procent av en gurka består av vatten?
Hur många procent av tomaten består av vatten?
Varifrån kommer tomaten ursprungligen?
När hade drycken Fanta världspremiär på marknaden?
Vilket land var först med att sälja drycken Fanta?
Vad är tomaten riklig på?
Från vilket land kom bandet "a-ha"?
Hur många medlemmar hade bandet "a-ha"?
Vilken av rocktrion a-ha´s låtar blev en hit i USA år 1984?
I vilket band hette medlemmarna Pål Waaktar, Magne Furuholmen och Morten Harke?
Vilket band har gjort albumet "Hunting High and Low"?
Vad är AIDS en förkortning för?
Vad orsakar infektionssjukdomen AIDS?
Hur många människor i världen uppskattas leva med sjukdomen Aids?
Hur många människor dör varje år av sjukdomen Aids?
Hur måna procent av alla aids-smittade människor lever i utvecklingsländer?
Vad är ackumulering?
Var ligger Alcatraz?
Vad har Alcatraz använts som?
Vilket år upphörde Alcatraz att verka som fängelse?
Vad heter Kanadas tidigare statsägda flygbolag?
Vilken av följande flygbolagsallianser är Air Canada medlem i?
Den biologiska evolutionen på makronivå har inte utvecklat organismer jämförbara med de energibesparingar som hjulet ger. Det skulle dröja många år innan människan gjorde denna upptäckt. När uppfanns vagnhjulet?
I vilket land uppfanns vagnshjulet?
Vad är Isaac Newton känd för att ha formulerat?
Vem har skrivit verket "Naturfilosofins matematiska principer"?
När levde Isaac Newton?
Vem är känd för sin formulering av tyngdlagen?
"Philosophiae Naturalis Principia Mathematica" anses vara ett av historiens mest betydelsefulle verk. Vem har skrivit det?
Vem var Ernest Rutherford?
Vem upptäckte radioaktiva materials halveringstid?
Vad använde Ernest Rutherford sig av för att fastställa Jordens ålder?
Från vilken världsdel härstammar kakaon?
Vilka var först i världen med att odla och bruka kakao?
När började människorna odla kakao för första gången?
Var i världen är blev chokladen uppfunnen?
När uppfanns chokladen?
Vilken teleoperatör, tidigare ägd av svenska staten, gick samman med en finsk teleoperatör 2002?
Vad heter den världskända serietecknade katten som älskar lasange?
I vilken tecknad serie får man möta hunden Ådi?
Vilket år utgavs den tecknade serien "Gustaf" för första gången?
Vem har både skrivit och tecknat serien Gustaf?
Vad står WWW för?
Vad står förkortningen AA för?
I vilket land grundades organisationen Anonyma Alkoholister år 1935?
Vilket av följande naturfenomen kallas "abrasion"?
Vilket av följande ting kan inte betecknas som en accessoar?
Från vilket språk kommer begreppet accessoar, som betyder tillbehör?
Vad betyder ordet accessoar?
Vad är den sammanlagda längden av en människas vener, artärer och kapillärer?
Hur många muskler har en människa?
Hur mycket blod pumpas genom ett mänskligt hjärta varje minut?
Vad står tideräkningsnumreringen A.C för?
Vad står förkortningen A.D. för?
På vilken veckodag skapade Gud Adam?
Vad skapades Eva av?
Vem var enligt Bibeln den andra människan som levde på Jorden?
Vem var enligt bibeln Jordens första människa?
Var sitter adamsäpplet?
Vad kallas resultatet av räkneläran division?
Vad kallar man det tal i division som man delar ett annat tal med?
Vad heter det tal i division som man delar med ett annat tal?
Vad är inversen till division inom matematikens räknelära?
Vilken grundläggande operator inom aritmetiken är motsatsen till multiplikation?
Vad kallas resultatet av en multiplikation?
Vad kallar man i subtraktion det tal som ett annat tal dras av från?'
Vad kallar man i subtraktion det tal som dras från ett annat?
Vad är den matematiska motsatsen till subtraktion
Vad kallas resultatet av en subtraktion?
Vad gör man om man subtraherar två tal?
Vad kallar man resultatet av en addition?
Vad gör man om man adderar två tal?
Vad betyder det latinska begreppet "ad hoc"?
Vad betyder det latinka begreppet "ad infinitum"?
Vad betyder det latinska begreppet "ad interim"?
Vad betyder det latinska begreppet "ad libitum"?
Vad betyder det latinska begreppet ad notam?
Vem företräder advokaten Advocatus Diaboli?
Vem är Advocatus Dei advokat för?
Från vilket språk kommer prefixet aero?
Vad betyder aerob?
Vad betyder anaerob?
Vad kallar man biologiska processer som inte kräver tillgång till syre?
Vad kallar man biologiska processer som kräver tillgång till syre för att kunna ske?
Vilket grekiskt ord används för att beskriva syrehaltiga biologiska miljöer?
Vad är specifikt med aeroba organismer?
Vad har man svårigheter med om man diagnostiserats med afasi?
Vad kallar man oförmåga att tala eller förstå tal och skrift?
Vad studerar en aerolog?
Vad kallas läran om meteorologiska förhållanden upp till 50 km höjd?
Vad kallas läran om flygning?
Vilken av dessa är en aerosol?
Vad av följande är inte en aerosol?
Vad kallar man en blandning av finfördelade vätskepartiklar och luft?
Vilken språkstam tillhör språket Afrikaans?
Vilket språk har afrikaans utvecklats från?
Vilket språk utöver engelska är officiellt språk i Sydafrika?
Vad är ett afrodisiakum?
Vad kallas det medel som tros kunna stimulera könsdriften?
Vilken grekisk gud har fått sexuell stimulantia uppkallad efter sig?
I vilket av följande krig var kung Agamemnon ledare?
Vilken kung från den grekiska mytologin ledde kriget mot Troja?
Vad kallas frukten från en ek?
På vilket träd växer det frukt som kallas ekollon?
Vad kallas oförmågan att känna igen sinnesstimuli?
Vad kallades de torg som användes som marknadsplats eller allmän mötesplats i antika grekiska städer?
Vad var en vanlig benämning på torgen i det antika Rom?
Vad var en vanlig benämning på torg i antika grekiska städer?
Vad kallas rädsla för offentliga platser?
Hur mycket vägde världens hittills största funna gurka?
Vad betyder det franska uttrycket à jour?
Vad betyder ackumulator?
Vad kallas ett matematiskt grundantagande som man inte bevisar, men som antas vara sant och används för att bevisa andra satser i teorin?
Vad kunde man tidigare använda i syfte att göra teknisk sprit drickbar?
Vad kallas kol med hög absorptionsförmåga?
Vad kallas läran om ljud?
Namnet på brännvinet akvavit kommer från latin, men vad betyder det?
Vad får man när man beställer en à la carte i Frankrike?
Vad får man om man beställer en table d´ hôte i Frankrike?
Vad kom bilmärket Datsun att ändras till under 80-talet?
Från vilket land kommer det glasstillverkande företaget Häagen-Dazs?
När Häagen-Dazs grundades producerade de tre olika glassmaker - Vanilj, Choklad och...?
När avgjordes den allra första EM-turneringen i handboll för damer?
Vilken nation vann det allra första Europamästerskapet i handboll för damer?
Var spelades det allra första Europamästerskapet i handboll för damer?
Vilken brittisk upptäcktsresande blev den första europeen med att utforska Australiens östkust?
Med vilket skepp gjorde James Cook sin första expedition?
På vilken ö eller ögrupp dödades James Cook under en strid med öns infödda?